Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie

ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa

e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 25 830

 

 

GODZINY OTWARCIA:

Wtorek i Czwartek

10.00 - 18.00

 

Regulaminy

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

§ 1

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego zwanego dalej „UW“ służy realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Uniwersytet jako szkołę wyższą. Funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego UW określa niniejszy regulamin oraz inne akty prawne, w szczególności: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym z (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85 poz. 539 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Uchwała nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r., Monitor UW Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.).

więcej

Regulamin udostępniania zbiorów

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów BUW.
2. Zbiory BUW, jej aparat informacyjny i wyposażenie są dobrem użyteczności publicznej. Szczegółowe informacje określające zasady i sposób
korzystania ze zbiorów i usług są podawane do wiadomości publicznej
3. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne. Użytkownik uiszcza jednak opłaty za usługi specjalne określone w Cenniku usług świadczonych w BUW wprowadzonym zarządzeniem Rektora.

więcej

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych BUW

1.  Zbiory specjalne BUW udostępniane są w czytelniach następujących Gabinetów:
- Dokumentów Życia Społecznego,
- Rękopisów,
- Rycin, 
- Starych Druków,
- Zbiorów Kartograficznych,
- Zbiorów Muzycznych. 

więcej

Regulamin korzystania ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW

Czytelnia Gabinetu Rycin jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-18.00; w lipcu w trybie wakacyjnym, w sierpniu - zamknięta. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 nie będą realizowane. Czytelników korzystających ze zbiorów Gabinetu Rycin obowiązuje:
1. posiadanie dwóch dokumentów, jednym z nich powinna być karta biblioteczna BUW
2. zgłoszenie wizyty w Informatorium, gdzie po zostawieniu jednego z dokumentów czytelnik otrzymuje kartę do Gabinetu Rycin (limit miejsc w czytelni)
3. przedstawienie dyżurującemu w czytelni Gabinetu dokumentu tożsamości lub karty BUW, wypełnienie deklaracji czytelnika, zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie przyniesionych ze sobą materiałów

więcej

Cennik usług świadczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej

Podstawowe zasady świadczenia usług i pobierania opłat
1. Cennik obejmuje usługi, które zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), (art.14 ust. 2) mogą być wykonywane odpłatnie.
2. Do opłat pobieranych za usługi świadczone przez BUW jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Koszty wysyłki zamówionych materiałów ponosi zamawiający.

więcej

X