Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie

ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa

e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 25 830

 

 

GODZINY OTWARCIA:

Wtorek i Czwartek

10.00 - 18.00

 

Czytelnia

Czytelnia Gabinetu Rycina czynna jest we Wtorki i Czwartki w godzinach 10:00-18:00.

Warunkiem wejścia do Czytelni Gabinetu Rycin jest przepustka wydawana w Informatorium BUW na podstawie ważnej karty bibliotecznej oraz drugiego dokumentu tożsamości.

Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania Zasad korzystania ze zbiorów specjalnych BUW oraz Regulamninu Gabinetu Rycin - a w szczególności do ostrożnego obchodzenia się z obiektami oryginalnymi Czytelnicy mogą sporządzać notatki wyłącznie za pomocą ołówka lub przenośnego komputera.

Terminy większych kwerend oraz ich zakres należy każdorazowo uzgodnić (telefonicznie lub e-mailem) z pracownikami Gabinetu.

Ze względu na muzealny charakter i specyfikę zbioru w pierwszej kolejności prezentowane są materiały wtórne. Czytelnicy nie będący pracownikami naukowymi zobowiązani są do złożenia listu polecającego od opiekuna naukowego lub z instytucji, którą reprezentują.

Do dyspozycji czytelników w Gabinecie pozostaje biblioteka podręczna obejmująca bogaty księgozbiór literatury specjalistycznej i pomocniczej z zakresu historii sztuki, szczególnie grafiki i rysunku. W uzasadnionych wypadkach, poza godzinami otwarcia czytelni Gabinetu Rycin, książki mogą być udostępniane w Czytelni Głównej BUW po wypełnieniu rewersu tej czytelni.

X